Velkommen til SFO

SFO på Tynset barneskole har åpningstid 07.15 - 16.30 alle dager.

Telefonnummer: 62 48 50 92/ 478 96 421

Ferier:

 • Skolefritidsordningen ved Tynset barneskole er åpen i sommerferien
 • I forbindelse med jule- og påskeferien er SFO åpen på vanlige virkedager
 • Jule- og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag, er SFO stengt

I løpet av året skal barnet ha 4 ukers ferie. 3 uker skal være om sommeren, derav minst 2 uker sammenhengende.

Daglig leder: Liv Randi Storli
E-post: liv-randi.storli@tynset.kommune.no

Pedagogisk leder: Snezana Vukovic
E-post: snezana.vukovic@tynset.kommune.no

NB. SFO holder stengt fredag 26.nov. 2021 og fredag 28.jan. 2022 grunnet kompetansehevingsdager for alle ansatte

 • Plan for aktiviteter på onsdager våren  2022
 • Uke  1   Dans/leker
 • Uke  2   Svømming for 1. trinn *Dans for 2.trinn
 • Uke  3   Svømming for 2. trinn  *Dans for 1.trinn
 • Uke  4   Bibliotekbesøk for 1.trinn *Lek inne/ute for 2.trinn
 • Uke  5   Bibliotekbesøk for 1.trinn *Lek inne/ute for 2.trinn
 • Uke  6   Svømming for 1. trinn *Dans for 2.trinn
 • Uke  7   Svømming for 2. trinn *Dans for 1.trinn
 • Uke  8   Formingsaktiviteter
 • Uke  9   Vinterferie                                                                                                     
 • Uke  10  Svømming for 1. trinn *Dans for 2.trinn
 • Uke  11  Svømming for 2. trinn *Dans for 1.trinn
 • Uke  12  Vi lager påskepynt
 • Uke  13  Vi lager påskepynt
 • Uke  14  Vi lager påskepynt
 • Uke  15  Påskeferie