Informasjon om testing og samtykke til testing

null

Vi har i de siste tre dagene fått prøvd oss litt i de nye retningslinjene for testing av elever, og her kommer noen erfaringer fra vår side.

Informasjon og kommunikasjon er i våre dager både enkelt og samtidig forferdelig vanskelig. Vi etterstreber å få gitt informasjon så fort som mulig, så godt som mulig, til så mange som mulig, og ikke minst så lettfattelig og konkret som mulig slik at ingen misforståelser kan oppstå eller at man sitter igjen med mange spørsmål.
Her følger noen tips og oppklaringer (forhåpentligvis):

- Vi anbefaler ALLE om å laste ned Min Skole – foresatt app, da informasjon i første omgang sendes på denne med videresending til epost for de som ikke har appen. Det viser seg dessverre at vedlegg som legges ved i app forsvinner i videresendingen til epost. Appen fins og fungerer både på iPhone og androidtelefoner.

- Dukker det opp smitte på ett eller flere trinn vil foresatte på disse trinnene få beskjed om dette fra skolen før det kommer som nyhetssak i media. Her har vi gjort en avtale med kommunen om ikke å frigi slik informasjon til media før vi har fått varslet foresatte. Det betyr i praksis at leser du i media om smitte på barneskolen, og du ikke har fått informasjon fra rektor så er smitten ikke på trinnet der du har barn.

- Dersom smitte oppstår er det kommunens smittesporingsteam som i samarbeid med kommuneoverlegen avgjør hvem som er å regne som nærkontakt. En elev på samme trinn som en smittet elev er å regne som nærkontakt.

- Ved å levere samtykkeskjema til testing (pr skriv eller i app) så samtykker du til at ditt barn kan testes her på skolen av helsepersonell. På Min Skole – foresatt app er det også mulig å hake av Nei til samtykke. Dersom vi ikke har mottatt samtykke innen en eventuell testing her på skolen, eller man har haket av for Nei til samtykke, vil helsesykepleier ta kontakt med foresatte for å avklare hvordan en eventuell testing skal foretas.

- Elever som har behov for at foresatte er med på testing får selvfølgelig lov til dette. Da gis det beskjed til skolen i forkant av testingen slik at vi kan organisere for dette.

- Ved negativ hurtigtest er man ikke i karantene og kan fortsette skoledagen som vanlig.

- Ved positiv hurtigtest vil foresatte bli kontaktet med beskjed om å hente sitt barn så fort som mulig.

- De som velger å avstå fra å teste seg og defineres som nærkontakter må ut i 10 dagers smittekarantene som tidligere.

- Dersom testing/retesting foregår på skolen vil vi ta i bruk skolens musikkrom til dette. Her har vi mulighet til å ta i bruk det lille kjøkkenet som er i tilknytning til musikkrommet til selve testingen, slik at dette foregår skjermet for eleven som skal testes. I tillegg har vi da god plass til å berolige, trøste og vente på tur for de elevene som skal inn å teste seg.

- Selve testingen foretas av helsepersonell, og skolens ansatte (kontaktlærere og assistenter/fagarbeidere) som kjenner elevene godt vil være trygghetspersoner for elevene før og etter testing.

Til forsiden